Over de Zes Denkhoeden

Vanaf de antieke Griekse denkers zoals Socrates wordt ons denken vaak beheerst door de tegenstelling: ik heb gelijk en jij hebt ongelijk. Met argumenteren proberen we elkaar van het tegendeel te overtuigen tot er wellicht een compromis uit de bus rolt of niet... Als je de tijd hebt zoals in de oudheid en minder vraagstukken hoeft op te lossen, dan werkt deze manier van denken op den duur.

Als deelnemer aan vergaderingen en bijeenkomsten zult u deze manier van denken herkennen, door de vastgelopen standpunten, het uitwisselen van dezelfde argumenten, het gebrek aan besluitvaardigheid, uitlopende vergaderingen en het ontbreken van actie of actieplanning.

In onze tijd waarin veel meer vraagstukken vragen om antwoorden of oplossingen in een steeds kortere tijd, zijn wij meer gebaat bij een denkmethode, die onze hersencapaciteit beter en sneller benut.

Dr. Edward de Bono heeft de Zes Denkhoeden (Six Thinking Hats) methode ontwikkeld om een oplossing te bieden om sneller en methodisch beslissingen te nemen. Elke hoed vertegenwoordigt een bepaald aspect van het denken.

zes gekleurde hoeden
  • De rode hoed staat voor emotie en gevoel.
  • Met de gele hoed op kijkt men naar de 'zon' zijde, d.w.z. de positieve kanten.
  • Bij de zwarte hoed komen problemen en risico's aan bod, enz.
  • De groene hoed richt zich op nieuwe ideeŽn en alternatieven; groen is groei.
  • De witte hoed is gericht op de feiten en beschikbare informatie.
  • Met de blauwe hoed kijken we naar het denkproces zelf: het managen ervan.

Met het opzetten van een denkhoed kunnen we onze aandacht richten op bepaalde aspecten en deze aspecten ook uit elkaar houden.

De Zes Denkhoeden methode helpt mensen hun visie naast elkaar te leggen en zo voorwaarts te denken. Het elkaar in een langdurig proces overtuigen wordt hierdoor vermeden, terwijl de betrokkenheid groot is en er in de praktijk meer ideeŽn op tafel komen. De Zes Denkhoeden is een praktisch uitwerking van Parallel denken.

> Van tegen elkaar in naar parallel denken <

Meer informatie over Edward de Bono en zijn werk zijn te vinden op: De Bono Thinkingsystems