Software selectie

te belangrijk om het zonder advies te doen...

Elke organisatie krijgt met enige regelmaat te maken met applicatiesoftware selectie. Een onderwerp, dat menigeen hoofdbrekens bezorgt. Het overzicht houden is geen sinecure met alle verschillende eisen en wensen. Hoe stel je de prioriteiten? Wat is het effect op de werkvloer en op het ICT landschap? En uiteraard de vraag: gaat de leverancier zijn afspraken nakomen. Veel onzekerheden, dus.

Ondersteuning in het selectie proces is dan ook eerder een must dan een luxe. Zeker, er is veel gepubliceerd over zowel de inhoud als het proces zelf. Vaak zijn organisaties ook heel goed in staat een groot deel van de selectie zelf uit te voeren. Op de achtergrond blijft toch de vraag hangen: nemen we goede beslissing met de juiste argumenten. Heb ik voldoende uit het proces gehaald?

Herkenbaar? Of behoefte aan ondersteuning in het selectie proces?

Hier kan Id2Act helpen door te helpen bij het stellen van de juiste vragen en het helpen sturen van het proces.

Hoe gaat Id2Act helpen?

  • het inzetten van de eigen ervaring in vele selectie trajecten. Met name onze ervaring aan de andere (leveranciers)kant van de tafel is voor veel organisaties een welkome aanvulling op de eigen visie.
  • ondersteuning bij het in kaart brengen van de doelstellingen en daarna de eisen en wensen met betrekking tot functionaliteit, de leverancier, de techniek en de implementatie.
  • voorbereiden van gesprekken (en demonstraties) met leveranciers.
  • het stellen van (positief kritische) vragen over het proces en de inhoud van een software en -leveranciers selectie.
  • inbrengen van ervaringen binnen ons eigen netwerk.
  • het leveren van (tijdelijke) management ondersteuning: interim, moderator, coaching, second opinion, faciliteren besluitvormingsproces
  • aangeven waarin anderen adequate ondersteuning kunnen geven.

Fasering

fasering softwareselectie proces in 7 fasen

Waarom Id2Act?

Ervaring, ervaring en ervaring in vele selectie trajecten. De eigen organisatie beschikt vaak al over veel inzicht. Wij kunnen dan aanvullend dienen als kritisch klankbord en adviseren over de sturing. Sneller beslissen is onze missie.

Mail Henk Tiesma via henk.tiesma@id2act.nl of bel 06 46178187 voor een kennismaking!